O Instytucie

Witamy w Instytucie Compliance!

Instytut Compliance jest jedyną działającą na polskim rynku jednostką oferującą bogaty wachlarz szkoleń z zakresu compliance oraz tematów pokrewnych prowadzonych przez uznanych ekspertów z kraju i zagranicy. Instytut jest ponadto wydawcą pierwszego w Polsce fachowego Magazynu Compliance, który adresowany jest do praktyków compliance. Działalność Instytutu to także projekty naukowe: prowadzenie badań nad rozwojem compliance w Polsce, wydawanie publikacji oraz organizowanie konferencji. Fundamentami działalności Instytutu są wieloaspektowe i interdyscyplinarne podejście do tematyki compliance oraz synergia nauki i praktyki.

Filozofia działalności

Realizacja funkcji compliance jest współcześnie jednym ze standardów rzetelnego prowadzenia działalności gospodarczej. Uznany globalnie trend implementacji systemów zarządzania compliance obowiązuje także w Polsce. Misją Instytutu Compliance jest oferowanie przedsiębiorcom wszechstronnego wsparcia na najwyższym poziomie w zakresie compliance. Instytut prowadzi szkolenia ze wszystkich dziedzin compliance oraz zapewnia pomoc dla oficerów compliance w ich bieżącej pracy. Dewizą Instytutu jest zorientowanie na potrzeby przedsiębiorstw i dostosowywanie się do dynamicznie zmieniających się wymagań rynku.

Instytut wykorzystuje synergię nauki i praktyki. Możliwe jest to dzięki ścisłej współpracy z działającym na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Viadrina Compliance Center, które posiada ugruntowaną pozycję ekspercką w zakresie compliance w Niemczech i w Polsce. Działający w ramach Viadrina Compliance Center naukowcy są autorami szkoleń i odpowiadają za poziom merytoryczny treningów, które opierają się na sprawdzonych standardach niemieckich. Szkolenia prowadzone są przez ekspertów-praktyków compliance z Polski i zagranicy, doświadczonych dydaktyków z bogatym stażem.

Instytut postrzega się w roli pośrednika między nauką i praktyką. Jego rolą jest ponadto integracja środowiska compliance w Polsce oraz przyczynianie się do rozwoju zawodu oficera compliance.

O Instytucie Compliance

Instytut Compliance Sp. z o. o.
ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice
E-Mail: info@instytutcompliance.pl
NIP: 5981635573 | REGON: 36371456300000 | KRS: 0000601887
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze | VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego 5.000 PLN
Numer konta: 27 1090 1115 0000 0001 3214 1717