Korzyści

| Korzyści CASS

Dlaczego warto poddać przedsiębiorstwo ewaluacji? Powodów jest wiele!

Niezależna opinia

Dzięki CASS otrzymujecie Państwo od zewnętrznych i niezależnych ekspertów informację, jak oceniać podejmowane w Państwa organizacji działania compliance lub antykorupcyjne w kontekście wymagań formułowanych przez obowiązujące globalnie standardy.

Optymalizacja

Dowiadujecie się Państwo, odnośnie jakich miejsc, procedur, czy procesów występuje potrzeba optymalizacji. Badaniu poddawane są nie tylko procesy i struktury, ale także leżące u ich podstaw koncepcje i modele. Wykryte w toku ewaluacji deficyty mogą zostać od razu usuniętę, przykładowo poprzez organizację odpowiednich szkoleń, bezpośredni kontakt i możliwość wymiany doświadczeń z ekspertami compliance oraz w zakresie przeciwdziałania korupcji.

Analiza ryzyka

W trakcie procesu ewaluacji dojść może do wykrycia nowych ryzyk compliance i omówienia metod ich mitygacji. Ewaluacja przygotowuje Państwa organizację na ewentualny proces certyfikacji. Nasi audytorzy wiedzą, co badają: brali oni udział w wypracowywaniu wskazanych międzynarodowych standardów!

Oszczędność

Oszczędzacie Państwo zasoby finansowe oraz osobowe, jeżeli w toku ewaluacji dojdzie do wykrycia, że stosowane przez Państwa środki były nieproporcjonalne i przesadzone, dzięki czemu możliwa jest ich redukcja.

Korzyść rynkowa

Dzięki przeprowadzonej ewaluacji CASS uzyskujecie Państwo korzyść rynkową względem konkurencji. Na zakończenie procesu uzyskujecie Państwo pisemny raport ewaluacyjny wraz z dyplomem CASS, w którym wskazane są zalecane kierunki działań.

Budowanie kultury compliance

Dzięki procesowi ewaluacji dochodzi do znacznego wzmocnienia świadomości compliance w organizacji.