Nasze usługi

Ewaluacja oraz usługi z nią związane dopasowane są do potrzeb przedsiębiorstwa:

CASS

Stosowana przez Instytut Compliance w ramach ewaluacji CASS metoda bazuje na normach ISO 19600 i ISO 37001 oraz niemieckim standardzie PS 980. Konkretne treści badania podlegają indywidualnemu ustaleniu.

Szkolenia

W ramach ewaluacji oferujemy Państwa szkolenia zakmnięte dopasowane do potrzeb danej organizacji. Celem szkoleń jest optymalizacji CMS i budowanie świadomości i kultury compliance.

Certyfikaty

W ramach optymalizacji oferujemy nadanie pracownikom i kadrze zarządzającej certyfikatów Approved Compliance Officer lub Approved Compliance Expert.